Lo que haga hoy es importante porque estoy utilizando un día de mi vida en ello.

miércoles, 7 de marzo de 2012

L' AUTOESTIMA

L'Autoestima es defineix bàsicament per dos factors. En primer lloc, es tracta de la convicció basada en l’experiència de la meva vàlua i que, per això, em mereixo satisfer les meves necessitats vitals i ser feliç. En la meva capacitat, la qual cosa significa que puc afrontar adequadament els desafiaments bàsics de la vida.

La persona que se sent competent té control sobre la seva vida, adopta una conducta activa i no l’espanta prendre decisions i responsabilitzar-se d’elles, perquè  està convençuda que pot aconseguiré el que es proposi. En canvi, la persona que se sent incompetent es converteix en  espectador passiu de la vida i d’aquesta manera en una víctima dels esdeveniments.

Més difícil de comprendre és l’altre component de l’autoestima. Es tracta d’un sentiment íntim de valor i d’importància com a ésser humà independentment de les coses aconseguides o capacitats que es tinguin.

 
Una bona autoestima genera un cicle de conductes autopotenciadores mentre que una autoestima deficient genera un cicle de conductes autodestructives.


Revista La Clau,
Dagmar Hofert.psicòloga

dhofert@centremedicalella.com